Posts tagged ‘loans’

What bank do you suggest when it comes to property loan such as condo unit?

Posted December 7, 2012 under Loans, Debts & Credit Cards | 2 Comments

Tags: , ,

Utang and Sangla ng Bahay

Posted October 12, 2012 under Loans, Debts & Credit Cards | 4 Comments

namatay na po ang tatay ko at may pagkakautang po siya sa kumpare niya at isinanla niya po ang titulo ng bahay at lupa naminkaso namatay na rin po ito at ngayon po ay ang nanay ko po ang sinisingil ng asawa ng pinagkautangan ng tatay ko at ibebenta daw po nila ang titulo ng […]

Tags: ,

Can someone orient me in HSBC credit card… What are the initial requirement and how much is the initial Credit limit of it?

Posted January 25, 2012 under Banking | 2 Comments

Tags: , , ,