Posts tagged ‘debts’

Utang and Sangla ng Bahay

Posted October 12, 2012 under Loans, Debts & Credit Cards | 4 Comments

namatay na po ang tatay ko at may pagkakautang po siya sa kumpare niya at isinanla niya po ang titulo ng bahay at lupa naminkaso namatay na rin po ito at ngayon po ay ang nanay ko po ang sinisingil ng asawa ng pinagkautangan ng tatay ko at ibebenta daw po nila ang titulo ng […]

Tags: ,

What better ideas to lessen my debts?

Posted July 27, 2012 under Loans, Debts & Credit Cards, Personal Finance | 2 Comments

I have a 25K credit in a bank. Due to my emergency CS. I have already budgeted both our income and all is accounted for, meaning, we have no extra to pay for that debt. However, everytime i get extra income, i see to it that i pay it to lessen the principal amount. But […]

Tags: ,

What will happen to me if I do not settle my debt in Hong Kong?

Posted November 9, 2011 under Loans, Debts & Credit Cards | 596 Comments

I was a domestic helper and got terminated.

Tags: